Oznamování protiprávního jednání v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., ve smyslu Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a provádějícího zákona ČR č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů, vytvořila následující vnitřní oznamovací systém (VOS) a jmenovala následující příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení.

Jmenovaná příslušná osoba: Bc. Martina Klimešová

Oznámení ve smyslu výše uvedených právních předpisů mohou oznamovatelé podávat i anonymně. Pro podání oznámení jsou v rámci VOS tyto možnosti:

  • na e-mail: oznameni@kovosteel.cz
  • telefonicky: 572 419 773
  • osobně v 1. patře budovy Kongresového, číslo dveří 219A sídla společnosti
  • písemně na adresu sídla společnosti: KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
  • oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru ministerstva spravedlnosti

 

KOVOSTEEL Recycling s r.o.