Demolice a recyklace stavebních odpadů

Jednou z mnoha činností společnosti KOVOSTEEL Recycling je recyklace a demolice. Ta se zabývá zpracováváním (tříděním, drcením) stavebních odpadů nejrůznějšího druhu a následným prodejem vzniklých stavebních recyklátů.

Zákazníkům nabízíme:

 • dvě mobilní drtící linky na zpracování stavebních odpadů
 • dvě třídící linky na sypké materiály (zemina, směsné sutě, kamenivo).

Dále disponujeme:

 • demoličním pásovým bagrem, jehož součástí jsou demoliční nůžky nebo hydraulické kladivo
 • 2 kolovými bagry s drapákem
 • hydraulickým kladivem a lopatou
 • manipulátorem L910
 • pěti čelními kolovými nakladači.

K recyklaci jsou přijímány stavební odpady nejrůznějšího charakteru: beton, cihly, keramika, asfalt bez dehtu, zemina a kameny a směsný stavební a demoliční odpad. Následným tříděním a drcením vzniká stavební recyklát, deklarována je pak hrubost frakce a čistota, tyto atributy ovlivňují možnosti jeho využití a cenu.

Zákazníkům poskytujeme službu dopravy odpadů či recyklátů:

 • 3 vozidly MAN (8×8, 8×4)
 • cisternou CAS T815
 • kontejnerovou dopravou ( kontejnery o objemu 5, 7 a 9m3)
 • tahačem Scania (podval a velkoobjemový návěs)
Kontakt – Bronislava Králová
Mobil +420 725 243 850
E-mail kralova@kovosteel.cz