Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem se rozumí jakýkoli odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností definovaných zákonem o odpadech. K nebezpečným vlastnostem patří hořlavost, dráždivost, zdraví škodlivost, výbušnost atd. Nebezpečné odpady jsou v katalogu odpadů rozděleny do jednotlivých kategorií a podle toho je s nimi odborně nakládáno.

Společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. disponuje všemi potřebnými povoleními k nakládání s nebezpečnými odpady a v loňském roce dokončilo výstavbu speciálně upraveného pracoviště určeného pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Nejčastěji odebírané odpady:

 • barvy a laky
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • olejové filtry
 • olej, tuk, vosky
 • jiné hydraulické oleje
 • jiné motorové, převodové a mazací oleje
 • absorbční činidla
 • baterie a akumulátory
 • dřevo obsahující nebezpečné látky
 • chemikálie, pesticidy
 • nepoužitá léčiva
 • zářivky
 • elektroodpad (chladničky, mrazničky, fény atd.)
 • všechny druhy dle katalogu odpadů kromě výbušnin, odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče

Související služby:

 • odběr odpadů k likvidaci a jejich následné předání oprávněným odběratelům
 • komplexní služba při odstranění odpadů se zajištěním odběru všech odpadů
 • zpracování legislativních náležitostí spojených s nakládáním s odpady
 • pronájem kontejnerů na shromažďování odpadů
 • svoz odpadů velkokapacitními kontejnery
 • doprava odpadu dopravními prostředky vybavenými dle ADR
 • doprava kapalných odpadů cisternovými vozidly vybavenými dle ADR