(+420) 800 128 888 info@kovosteel.czPO - PÁ: 7:00 - 16:00 SO: 8:00 - 12:00
Kariéra2024-01-04T08:53:48+01:00

Volné pracovní pozice

SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se chcete zařadit do databáze uchazečů o práci v naší společnosti, zašlete nám Váš životopis společně se SOUHLASEM KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (souhlas si stáhněte v odkaze níže, vyplňte, podepište a vyfocený nebo naskenovaný pošlete zároveň s Vaším životopisem).

Souhlas ke zpracování osobních údajů

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE

Zasláním životopisu pro účely výběrového řízení poskytujete dobrovolně své osobní údaje výhradně pro účely daného výběrového řízení (event. výběrových řízení, v případě, kdy projevíte zájem o více nabízených pracovních pozic). Správcem a zpracovatelem takto poskytnutých osobních údajů je vždy obchodní společnost, která nabízí danou pracovní pozici. Pro účely výběrového řízení nevyžadujeme poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v životopisu (právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření smlouvy tj. pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na návrh subjektu údajů), rádi bychom Vás ovšem informovali o následujících skutečnostech:

  • Osobní údaje poskytnuté pro účely výběrového řízení spravuje a zpracovává vždy obchodní společnost, které jste tyto údaje poskytli (identifikace společnosti je vždy uvedena v inzerátu nabízené pracovní pozice, který je uveřejněn na těchto webových stránkách).
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem výběru vhodných kandidátů z řad uchazečů o nabízenou pracovní pozici, tyto údaje nejsou nikdy poskytovány třetím osobám k dalšímu zpracování či předávány z jakéhokoliv důvodu ke zpracování do zahraničí.
  • Na základě Vámi poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování.
  • Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání příslušného výběrového řízení, není-li uvedeno jinak, má se za to, že den, kdy dojde k odstranění příslušného inzerátu pracovní pozice z těchto webových stránek je dnem, kdy došlo k ukončení daného výběrového řízení. Okamžikem ukončení výběrového řízení dochází k likvidaci Vámi poskytnutých osobních údajů ze všech úložišť správce.
  • V případě, že si přejete, aby správce přestal nakládat s Vašimi osobními údaji ještě před ukončením daného výběrového řízení (např. z důvodu, že o nabízenou pracovní pozici nemáte nadále zájem), můžete kdykoliv správce požádat o výmaz těchto osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního kontaktu uvedeného na daném inzerátu a správce takové Vaší žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví.
Go to Top