Kovový odpad

Hlavní činností, kterou se naše společnost zabývá na všech svých provozech, je výkup a sběr kovového odpadu a jeho následné zpracování. Kovový odpad vykupujeme jak od fyzických osob, tak od právních subjektů.

Základní druhy vykupovaného kovového odpadu

  • lehký kovový odpad – do síly 4 mm (plechy, pletiva, hrnce…)
  • těžký kovový odpad – síla min. 6 mm (trubky, stroje… )
  • litinový kusový odpad
  • upravený materiál o síle min. 6 mm
  • neupravený materiál o síle více než 6 mm
  • odpady velmi nízké čistoty (pračky, jízdní kola, sporáky, lednice…)
  • výrobní odpad lehký a těžký
  • ocelové a litinové třísky

Zpracování vykoupeného kovového odpadu

Kovošrot je vážen na digitálních certifikovaných vahách, řádně evidován, odborně posouzen a zhodnocen ve smyslu dalšího třídění a zpracování. Materiál upravený na požadované rozměry pak putuje ke konečnému zpracování do hutních a slévárenských společností.

Likvidace technologických celků

Zajišťujeme kompletní likvidace hal a technologických celků. Provádíme demolice kovových konstrukcí a demontáž strojních zařízení. Postaráme se o veškerou demontáž, třídění i odvoz odpadu. Zajišťujeme předběžné zhodnocení materiálu, nabízíme poradenství o likvidaci vzniklého nežádoucího odpadu, vyřídíme příslušnou administrativu i veškeré dokumenty odpovídající platné legislativě.

Informace pro firmy a dodavatele
Telefon +420 572 419 721
Mobil +420 734 254 795
E-mail obchodnioddeleni@kovosteel.cz
Informace pro odběratele
Telefon +420 572 419 418
Mobil +420 724 418 578
E-mail obchod@kovosteel.cz