Sběrný dvůr

Nevíte, kam se starým harampádím, které překáží ve Vaší domácnosti? Bouráte či přestavujete dům? Provádíte úpravy zahrady nebo probíhá „letecký“ den ve Vašem šatníku? Odvezte to všechno do našeho sběrného dvora! KOVOSTEEL Recycling disponuje moderní technikou a vyškoleným personálem, který Vám rád poradí, jak naložit s Vaším odpadem.

Sběrné dvory naší společnosti fungují na provozech ve Starém Městě a ve Veselí nad Moravou. Pro obyvatele STARÉHO MĚSTA, VESELÍ NAD MORAVOU, KOSTELAN NAD MORAVOU a JALUBÍ přinášejí sběrné dvory navíc i výhodu bezplatného odběru odpadu na domácnost za 1 rok.

Sběrný dvůr – Staré Město

Občané Starého Města, Kostelan nad Moravou a Jalubí mají možnost uložit odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu, v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling ve Starém Městě. Občané s trvalým bydlištěm v těchto obcích jsou po předložení občanského průkazu do určité míry oproštěni od poplatků, jež za ně platí město. Zdarma se tak mohou zbavit odpadů, např. stavební sutě, textilu, listí ze zahrady, skla či nebezpečných odpadů. Limitní množství pro bezplatné odevzdání je stanoveno u každého druhu odpadu.

Kontakt – Staré Město
Telefon +420 572 419 701
Mobil +420 725 465 627
E-mail info@kovosteel.cz

Sběrný dvůr – Veselí nad Moravou

Občané Veselí nad Moravou mají možnost uložit odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu, v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling ve Veselí nad Moravou. Občané mající trvalé bydliště ve Veselí nad Moravou a při předložení občanského průkazu jsou do jisté míry oproštěni od poplatků, které za ně platí město. Zdarma se tak mohou zbavit odpadů, např. stavební sutě, textilu, starého nábytku, skla či nebezpečných odpadů. Limitní množství pro bezplatné odevzdání je stanoveno u každého druhu odpadu.

Kontakt – Veselí nad Moravou
Telefon +420 513 030 701
Mobil +420 775 704 375
E-mail veseli@kovosteel.cz

Zpětný odběr elektroodpadu

Jedná se o službu pro všechny občany a firmy, bez ohledu na to, z jakého jsou města.

Odevzdat můžete zdarma jakékoliv množství vysloužilých elektrospotřebičů:

  • TV
  • sporáky
  • lednice
  • PC
  • monitory
  • malé elektrospotřebiče

Proč? Zákon o odpadech stanovuje povinnost držitele (občana) předat elektrozařízení na místo zpětného odběru vytvořeného výrobcem nebo zpracovatelem. Nikdo jiný než místo zpětného odběru, prodejce nebo zpracovatel není oprávněn elektrozařízení a elektroodpad převzít.

Co? Přesnou definici „elektrozařízení“ najdeme v zákoně o odpadech § 37g. Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit malý i velký domácí elektrospotřebič – tj. vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie. Jsou však stanoveny i výjimky elektrospotřebičů, které do zpětného odběru nepatří, např. bojlery, klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna, aj.

Musí být kompletní? Elektrozařízení nemusí být úplně kompletní. Upozorňujeme však, že části elektrozařízení se od fyzických osob nesmí vykupovat.

Kde končí? Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.), následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.