Ostatní odpad

Mezi ostatní odpady patří papír, staré knihy, plast, nábytek, koberce, textil, keramika, sklo, stavební suť, okna, větve, pneumatiky a další. Co do šíře nabídky sbíraných a shromažďovaných odpadů dle katalogu odpadů se společnost KOVOSTEEL Recycling řadí mezi největší giganty v rámci celé ČR.

KOVOSTEEL Recycling disponuje veškerou potřebnou nákladní a dopravní technikou pro nakládku a přepravu odpadů a dle potřeby přistaví kontejnery na požadované místo.

Nejčastěji odebírané odpady:

 • směsné obaly
 • všechny druhy plastu (folie, PET láhve atd.)
 • směsné stavební a demoliční odpady (zemina, sklo, plasty, dřevo, izolace z demolice, polystyren…)
 • oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků
 • papír – tříděný
 • objemný odpad
 • textil
 • pneumatiky
 • odpad ze zahrad – biologicky rozložitelný odpad
 • sklo bílé, barevné – tabulové, obal
 • dřevo, dřevěná okna – včetně skleněné výplně
 • kompostovatelný odpad
 • a další…

Občanům Starého Města, Kostelan nad Moravou, Jalubí a Veselí nad Moravou jsou pro odevzdání ostatních odpadů k dispozici sběrné dvory.

Pro odevzdání odpadu můžete využít všechny provozy, ne každý je ale uzpůsoben pro veškerý odpad. O možnostech sběru ostatních odpadů na konkrétních provozech se vždy předem informujte. Bližší informace získáte zde.

Suroviny vykupované za peníze

KOVOSTEEL Recycling aktuálně vykupuje na provozovnách ve STARÉM MĚSTĚ, HODONÍNĚ A VESELÍ NAD MORAVOU za peníze pouze PAPÍR – tiskoviny.

Další suroviny mají v současné době zápornou hodnotu a za jejich odevzdání zákazníci platí:

 • Papír
  • lepenka
  • netříděný
  • skartace-likvidace
 • Sklo – Skleněné obaly
 • PET – Plastové obaly
 • FÓLIE – Plastové obaly

Plastový odpad

Máte ve Vaší firmě dále již nevyužitelné plasty a nevíte, jak je šetrně, ekologicky a legálně (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.) zlikvidovat? Kontaktujte nás! Váš odpad naložíme a zajistíme jeho přepravu.

Po celou dobu vzniku odpadů až do odvozu jsme Vám k dispozici v otázkách legislativy a rádi Vám poradíme a podáme vysvětlení o zařazení odpadu dle katalogu odpadů, nebo vystavení příslušných dokladů pro orgány státní správy.

Naši klienti získávají možnost odvozu odpadu téměř kdykoliv – stačí si jen odvoz objednat na níže uvedeném kontaktu.

Prodej plastových drtí

KOVOSTEEL Recycling se také zabývá prodejem plastových drtí. Drtě jsou produktem recyklačního procesu všech běžných druhů plastů jako je PP, PE, PS, PA, PC, PVC nebo ABS.

Využití:

 • jako vstupní surovina pro výrobu plastových produktů v mnoha průmyslových oborech za použití technologií vytlačování, vyfukování nebo vstřikování do forem

Nabídka:

 • standardně nabízíme drtě ve frakci 10 a 12 mm

Zpracování polystyrenu

V rámci zpracování a využití odpadních plastů KOVOSTEEL Recycling nově nabízí službu sběru, výkupu, zpracování a recyklace pěnového POLYSTYRENU. Ke zpracování přijímáme POLYSTYREN pěnový (tzv. kuličkový – EPS) i extrudovaný (tzv. styrodur – XPS). Tento odpad zpracováváme na recyklační lince renomovaného dánského výrobce společnosti RUNI. Takto recyklovaný EPS (XPS) slouží k další výrobě polystyrenových výrobků, čímž pomáháme šetřit přírodní zdroje.

Nabízíme:

 • službu ekologické likvidace a recyklace odpadního polystyrenu (EPS i XPS) zdarma
 • výkup odpadního polystyrenu (EPS), podle stupně kvality
 • zajištění nakládky a přepravy
 • vážení na certifikovaných digitálních vahách
 • odborné zařazení odpadů dle platných norem
 • poradenství při likvidaci ostatních plastových odpadů

K recyklaci přijímáme:

 • POLYSTYREN EPS bílý obalový (ochranné balení elektroniky, přepravní boxy, atd.)
 • POLYSTYREN EPS bílý modelářský (z průmyslové výroby, výroby kopyt a modelů)
 • POLYSTYREN EPS bílý fasádní deskový (ořez ze zateplování staveb, nespotřebované zbytky)
 • POLYSTYREN EPS barevný (bílý s černými tečkami, černý, šedý)
 • STYRODUR XPS barevný (ořez ze zateplování staveb, nespotřebované zbytky)
Kontakt – Jiří Gášek
Mobil +420 734 258 056
E-mail gasek@kovosteel.cz