Autovraky

Provádíme ekologickou likvidaci starých vozů (autovraků). Tuto službu provádíme ZDARMA a navíc vyplácíme odměnu . Majitelům vozů vystavujeme tzv. potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je nutným dokladem pro vyřazení vozu z evidence na inspektorátu dopravy.

Pro odběr autovraků společností KOVOSTEEL Recycling jsou uzpůsobeny provozy ve Starém Městě, Veselí nad Moravou a Hodoníně. Samotná likvidace pak probíhá výhradně na specializovaném pracovišti ve Starém Městě, které je vybaveno izolovanou nepropustnou plochou, jež zabraňuje úniku nežádoucích látek do životního prostředí. Po zpracování autovraků jsou vzniklé odpady tříděny za účelem následného využití.

Společnost KOVOSTEEL Recycling patří mezi partnery zpracovatelské sítě CALLPARTS, jež je pověřena zpětným odběrem autovraků pro koncern společností VW, AUDI, SEAT a ŠKODA AUTO. Dále též působí jako autorizované středisko značek BMW, Alpina BMW, Mini a Rolls Royce.

Podmínky pro příjem autovraků

 • pro ekologickou likvidaci musí být autovrak v kompletním stavu – musí obsahovat zejména: motor, převodové ústrojí, kompletní karosérii, katalyzátor, přední a zadní nápravu, kola (za chybějící části je účtován poplatek)

 • autovrak nesmí obsahovat odpad nemající původ ve vybraném vozidle – další pneumatiky, plasty, sklo apod.

 • k autovraku je nutno doložit velký technický průkaz a občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti – řidičský průkaz nebo pas)

 • autovrak nemá mít registrační značky (SPZ) – SPZ vozidla je povinen majitel vozidla fyzicky odevzdat na inspektorátu dopravy při jeho odhlášení

 • autovrak musí mít čitelné výrobní číslo (VIN)

 • v případě, že vozidlo odevzdává jiná osoba, než je uvedena v technickém průkazu, musí mít tato osoba plnou moc (ne nutně úředně ověřenou)

 • je-li majitelem autovraku právnická osoba, je nutno doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu (úředně ověřený) – vždy je nezbytné, aby jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí (veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích)

Instrukce k odvozu nepojízdného vozidla

Budeme od Vás potřebovat:

 • adresu
 • telefonní číslo
 • barvu vozidla
 • přistavit vozidlo na dostupné místo
 • odšroubovat SPZ
 • vytáhnout vše, co nechcete odvézt
 • stáhnout okna
 • demontovat nádrž na LPG (v případě požadavku na zajištění dopravy autovraku)

Jak probíhá likvidace:

 • den před odvozem od nás obdržíte SMS
 • v den odvozu Vás bude kontaktovat náš řidič a domluví si s Vámi čas odvozu
 • při nakládce předložíte velký technický průkaz pro kontrolu VIN kódu
 • protokol o ekologické likvidaci Vám vystavíme na provoze ve Starém Městě
 • za odvoz autovraku neúčtujeme žádné poplatky
 • za autovraky s protokolem o ekologické likvidaci vyplácíme odměnu viz CENÍK ŽELEZA. Výše odměny je závislá na kompletnosti autovraku a na způsobu jeho dopravy k likvidaci.

Vyplněnou OBJEDNÁVKU, prosím, zašlete na email doprava@kovosteel.cz nebo nás kontaktujte:

Kontakt – Danuše Švecová
Telefon +420 572 419 736
Mobil +420 777 704 304
E-mail doprava@kovosteel.cz