Sedmdesát tři procent obyvatel v Česku třídí svůj odpad. Aktuálně na území České republiky dlouhodobě pobývá nebo našlo svůj domov několik set tisíc cizinců a protože se třídění odpadu v jednotlivých zemích liší, přinášíme základní informace o tom, jak správně třídit odpady v České republice. Na tomto odkazu je text k dispozici i v ukrajinském jazyce.

Kam patří který odpad?

V Česku je několik možností, jak třídit odpady z domácností. Obecně platí, že třídíme odpad podle druhů materiálu. Pro třídění odpadu jsou běžně k dispozici veřejně dostupné barevné kontejnery v tzv. třídicích hnízdech. Do těch třídíme odpad z různých druhů materiálů. Jedná se o nejběžnější způsob třídění odpadu v sídlištní a domovní zástavbě.

Další možností jsou tzv. individuální sběry, kdy domácnosti třídí své odpady do přidělených sběrných nádob nebo speciálních barevných pytlů. Tento způsob třídění je častý u rodinných domů.

Kam lze ještě odložit odpad?

 • Do sběrných dvorů. Ohledně této možnosti se obraťte s dotazem na místní svozovou společnost nebo na městský úřad.
 • Do výkupen surovin. V těchto zařízeních je možné tříděné suroviny prodat za finanční odměnu podle aktuálního ceníku.
 • Do míst zpětného odběru. Jedná se o místa určená k odložení určitého druhu odpadu (vysloužilé elektrospotřebiče v elektroprodejnách, pneumatiky v pneuservisech apod.);
 • Do velkoobjemových kontejnerů.

 

V určené dny a čas mohou obce organizovat sběr pro konkrétní odpad (například tzv. železné neděle, které jsou zaměřeny na třídění odpadu ze železa).

Kdo nám poradí s tříděním? Samolepky na kontejnerech a materiálové značení na obalech!

Hlavní zásadou správného třídění odpadu je řídit se informacemi uvedenými na samolepkách, kterými jsou kontejnery označeny. Třídění odpadů se může v jednotlivých obcích lišit, proto je vždy důležitým informačním zdrojem právě samolepka na kontejneru, do kterého se chystáme odpad vytřídit.

Další užitečné informace ohledně správného třídění použitých obalů najdeme na obalech produktů jako tzv. materiálové značky. Díky nim se dozvíme, z jakého materiálu jsou obaly vyrobeny a kam je máme správně vytřídit.

 

Kam a jak v Česku třídit papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony?

Třídění odpadu z papíru

Papírový odpad třídíme do modrých sběrných nádob, respektive do nádob opatřených modrou samolepkou s nápisem PAPÍR.

Jaký odpad z papíru TŘÍDÍME?

 • Noviny, časopisy, sešity, reklamní letáky, obálky, kancelářské papíry (sponky nevadí).
 • Obálky, a to i ty, které mají fóliová okénka, obálky s bublinkovou fólií po odstranění fólie. Pokud ji nejde oddělit, dáme takovou obálku do směsného odpadu.
 • Krabice, lepenka a produkty z ní, papírové tubusy, papírové desky, balicí papír (bez povrchové úpravy).
 • Knihy – vnitřní část či s měkkými deskami. Tvrdé desky je třeba předtím odstranit.
 • Krabičky či plata od vajec, ruličky od kuchyňských utěrek a toaletních papírů.

Jaký odpad z papíru NETŘÍDÍME?

 • Použité papírové kapesníčky, ubrousky a jiné hygienické potřeby (například dětské pleny).
 • Papírové kelímky s voskovanou povrchovou úpravou či s plastovou vrstvou.

Obecně netřídíme odpad, který je mokrý, mastný, znečištěný od barev, chemikálií nebo nebezpečných látek. Proto do tříděného papíru nepatří ani třeba účtenky od nákupu. Stejně tak netřídíme ani papír s povrchovými úpravami, jako je voskování, plastové nástřiky a další.

Třídění odpadu z plastu

Plastový odpad obvykle třídíme do žlutých sběrných nádob, respektive do nádob označených žlutou samolepkou s nápisem PLASTY.

Jaký odpad z plastů TŘÍDÍME?

 • Plastové obaly od nápojů: PET láhve, láhve od mlék, sirupů a džusů, láhve od piva či vína a další.
 • Kelímky od jogurtů, smetany a jiných mléčných výrobků, vaničky, nápojové kelímky a další.
 • Obaly od hygienických potřeb a drogistického zboží.
 • Plastové pytle, sáčky, igelitové tašky, potravinové fólie, bublinkové fólie a další.
 • Polystyrenové výplně (ty, které slouží k ochraně produktů např. v krabicích – díly, sypké výplně). Větší množství je ale lepší odevzdat do sběrného dvora.

Jaký odpad z plastů NETŘÍDÍME?

 • Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek;
 • Podlahové krytiny (linoleum a PVC) či novodurové trubky.
 • Celofán.
 • Stavební polystyren.

Třídění odpadu ze skla

Skleněný odpad obvykle třídíme do zelených a bílých sběrných nádob. Do zelených patří barevné sklo, čiré zase do bílého kontejneru. Pokud jsou v obci pouze zelené kontejnery, třídíme do nich společně barevné i čiré sklo.

Nádoby jsou vždy označeny bílou nebo zelenou samolepkou s nápisem SKLO.

Jaký odpad ze skla TŘÍDÍME?

 • Skleněné láhve, obaly od nápojů, jako jsou sirupy, pivo, minerální vody a další.
 • Zavařovací sklenice či obaly od marmelád, nakládané zeleniny, kompotů, medů, hořčic, kečupů a dalších.
 • Skleněné mísy a misky, skleničky, skleněné výplně a další.

Vratné skleněné obaly vracíme ideálně v rámci zpětného odběru, díky tomu za ně dostaneme zpět finanční zálohu.

Jaký odpad ze skla NETŘÍDÍME?

 • Zrcadla a autoskla
 • Varné sklo, zapékací mísy nebo skleněné varné konvice.
 • Keramiku a porcelán
 • Zářivky, žárovky, rtuťové teploměry či zkumavky.
 • Drátěné sklo (drátosklo), sklokeramické desky, skelná vata a pěnové sklo.

Třídění nápojových kartonů

Nápojové kartony jsou specifické obaly na nápoje. Ve většině obcí a měst se můžeme setkat s tzv. vícekomoditním sběrem odpadu, kdy je můžeme třídit společně s jiným druhem odpadu – nejčastěji s plastem nebo s papírem.

Proto je vždy důležité se řídit informacemi uvedenými na oranžových samolepkách na sběrných nádobách s nápisem NÁPOJOVÉ KARTONY. V některých městech se třídí nápojové kartony samostatně do oranžových kontejnerů.

Jaké nápojové kartony TŘÍDÍME?

 • Obaly od džusů, vína či mléčných výrobků.
 • Obaly od mražených nebo dehydrovaných potravin.

Třídění odpadů z kovů

Kovový odpad se třídí do šedých sběrných nádob. I u kovů se můžeme setkat s tzv. vícekomoditním sběrem odpadu, a proto se vždy řídíme informacemi uvedenenými na samolepkách na sběrných nádobách, na kterých je uvedeno KOVY.

Jaký odpad z kovů TŘÍDÍME?

 • Nápojové plechovky jako jsou hliníkové obaly od piva, vína, energetických nápojů, chlazených káv a další, pak také ešusy a jiné hliníkové nádobí.
 • Potravinové konzervy a plechovky ze železa.
 • Prázdné obaly od aerosolů spreje, obaly od šlehaček a další.
 • Kancelářské sponky, kovové tuby a krabičky a jiný drobný kovový odpad.

Jaký odpad z kovů NETŘÍDÍME?

 • Kombinované obaly, pokovený papír a plast (výjimka jsou nápojové obaly!).
 • Plechovky od barev a laků a obaly od nebezpečných látek.
 • Spreje a tlakové nádobky se zbytky jejich obsahu.
 • Těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť.

 

Jak je to v Česku s tříděním bioodpadu, elektroodpadu, textilu a nebezpečného odpadu?

Existuje celá řada dalších druhů odpadů, které bychom měli třídit. Nevíte, jak na to? My ano a rádi vám poradíme!

Biologicky rozložitelný odpad

U průměrné české domácnosti tvoří ve směsném odpadu dlouhodobě cca 25 % objemu popelnic. Což je škoda, protože takový odpad můžeme ještě využít buď k výrobě energie třeba v bioplynových stanicích, nebo k výrobě kvalitního kompostu. Bioodpad lze třídit do hnědých sběrných nádob, případně do zahradního kompostu, vermikompostéru, ale také třeba do komunitního kompostéru. Ohledně možností třídění bioodpadu vám nejlépe poradí na příslušném místním úřadu.

Oleje a jedlé tuky

V Česku je možné třídit oleje a jedlé tuky, a to buď ve speciálních sběrných nádobách v rámci sběrné sítě obcí, nebo je můžeme odnést a vytřídit ve sběrných dvorech.

Elektroodpad

Vysloužilá elektrozařízení můžeme třídit do speciálních kontejnerů určených pro jejich sběr. Obvykle jsou to kontejnery červené barvy. Elektroodpad můžeme odevzdat také na místech zpětného odběru (stejně tak je tomu s bateriemi). Těmi jsou například obchody s elektrotechnikou. Tento odpad můžeme odevzdat ve sběrných dvorech.

Odpad z textilu

Třídit textil lze do speciálních kontejnerů, patří do nich oblečení, ložní prádlo, obuv, kabelky a tašky. Naopak tam nedáváme molitan, kožichy, peřiny nebo třeba znečištěné textilie.

Nebezpečný odpad

Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá přísným právním předpisům. Je možné odložit nebezpečný odpad za určitých podmínek do sběrných dvorů nebo do specializovaných zařízení. Nejlepší ale je se s dotazy, jak nakládat s konkrétním druhem nebezpečného odpadu, obrátit na sběrný dvůr nebo se informovat na příslušném obecním úřadě.

Tipy & zajímavosti

 • V Česku se ušetří každoročně díky třídění odpadu 30 km2 přírody. Celkové množství využitého odpadu z obalů za posledních 25 let je 13 104 505.
 • Drobné znečištění při třídění odpadu nevadí – obaly není nutné vymývat, obsah stačí důkladně spotřebovat nebo vytřít třeba použitou papírovou kuchyňskou utěrkou.
 • Při třídění není nutné odstraňovat víčka ani etikety.
 • Vždy sledujte a dodržujte informace uvedené na samolepkách, které jsou umístěny na sběrných nádobách. Zohledňují totiž místní specifika třídění odpadu. Pokud si nejste jisti, jak třídit odpad v konkrétní obci, můžete se s dotazy obrátit na místní úřad, nebo svozovou společnost.
 • Použité obaly, které třídíme, nesmí obsahovat zbytky, nebo dokonce celý původní obsah.
 • Před tříděním je důležité vždy zmenšit objem odpadu, například jeho sešlápnutím, zmačkáním, rozložením nebo rozřezáním. Do sběrných nádob se tak vejde více odpadu a to může mít vliv například na frekvenci svozu odpadu – uspoříme tak náklady obcí na likvidaci odpadu, ale také snížíme zátěž životního prostředí.
 • Nápojové kartony označujeme pojmem ,,kompozitní obaly“ nebo ,,kombinované obaly“. Je to díky jejich složení, kdy vždy tvoří více než 70% podíl kvalitní papír a cca 20 % polyethylen. U obalů pro dlouhodobé uchovávání obsahu se navíc používá hliník.
 • Vychladlý olej je nejlepší shromažďovat do PET láhve a vytřídit ji, jakmile je plná. Malé množství olejů či tuků můžeme vytřít kuchyňskou utěrkou a vyhodit do směsného odpadu. Oleje a jedlé tuky se NIKDY nevylévají do výlevky ve dřezu ani do toalety.

Zdroj: https://www.enviweb.cz/121859, https://www.ekokom.cz/