V dnešním článku se s vámi podělíme o zajímavou informaci, kdy bývalá skupina KOVOSTEEL, s.r.o., která v České republice patří mezi lídry v branži nakládání a zpracování odpadů, změnila název. Transformace někdejšího Kovosteelu pod novou vlajku REC Group s.r.o. se uskutečnila v druhé polovině roku 2012. Holdingové uskupení nyní tvoří jedna mateřská a pět dceřiných společností, jejichž specifikaci najdete níže.

Činnost Recyklační Ekologického Centra výhradně souvisí s odpady, jejich recyklací a dalším využitím. Skupina REC Group v současné době zaměstnává přibližně 250 lidí, přičemž asi padesátka z nich má změněnou pracovní schopnost a pracuje v chráněných dílnách.

Dceřiné společnosti:

 

KOVOSTEEL RECYCLING s.r.o.

Společnost KOVOSTEEL Recycling s.r.o. byla založena 1.ledna 2012 jako součást holdingové organizace REC Group s.r.o. Vznikla transformací ze společnosti KOVOSTEEL, s.r.o., která na trhu působila od roku 1998. Specializuje se zejména na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovraků. Vedle toho se zabývá prodejem hutního materiálu, uhlí, stylových dekorací, mulčovací kůry a zboží pro kutily v populárním Army shopu ve Starém Městě. Provozy společnosti se nacházejí v kraji Jihomoravském a Zlínském, konkrétně ve Starém Městě, Hodoníně, Strážnici a Veselí nad Moravou.

RPG RECYCLING s.r.o.

Uherskobrodská společnost RPG Recycling s.r.o. byla původně jednou z divizí společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. Po transformaci provozu na samostatný právní subjekt roku 2010 vznikla dceřiná společnost RPG Recycling, s.r.o., přičemž procesy ve společnosti zůstaly nezměněny. Soustřeďuje se na recyklaci nových i starých pneumatik, výrobu pryžového granulátu, využitelného k dalšímu materiálovému zpracování, i na samotnou realizaci produktů z recyklované pryže. V duchu celosvětového úsilí o posílení zpracování a využívání druhotných surovin je schopna smysluplně využít nejen gumový granulát různých frakcí, který je při procesu recyklace hlavním produktem, ale také vedlejší produkty – a sice ocelový kord a textilní vlákno.

STEELMET s.r.o.

Chráněná dílna STEELMET, s.r.o. se zabývá sběrem, výkupem, úpravou a zpracováním elektroodpadu s výjimkou elektrozařízení, která obsahují látky poškozující ozónovou vrstvu. Elektrozařízení a elektroodpad zde demontovaný, zpracovávaný a likvidovaný, pochází zejména ze zpětného odběru a odděleného sběru, provozovaného kolektivními systémy. Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti. V současné době činí podíl osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením přes 90 % všech zaměstnanců.

OTR RECYCLING s.r.o.

Společnost OTR Recycling s.r.o. vznikla roku 2009, přičemž převzala veškeré činnosti společnosti OTR, s.r.o., působící na trhu od roku 1993. Zabývá se zpracováním stavebních odpadů ve stacionárních zařízeních ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Buchlovicích a v Ostrožské Nové Vsi, dále zpracováváním stavebních odpadů mobilním drcením a jejich následným tříděním, výrobou a prodejem stavebních recyklátů, hutnitelných zemin a demolicemi stavebních objektů, včetně vyklízení a odstraňování odpadů. Vedle toho patří k jejím činnostem kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně Buchlovice, drcení dřevních odpadů rychloběžným drtičem, výroba a prodej kompostů a výsadbových substrátů, prodej substrátu pro výsadbu zatěžovaných trávníků a kontejnerová doprava řetězovým ramenovým nakladačem.

AB ELPO spol. s r.o.

Společnost AB ELPO spol. s r.o. je nejmladší dceřinou společností REC Group s.r.o. Součástí holdingu se stala v červnu 2012. Do sortimentu výrobků AB ELPO patří antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy a pryžové kanálové vpusti a mříže. Zabývá se vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových produktů z pryžového granulátu, pojených polyuretanovými pojivy. Efektivní využití naleznou při výstavbě sportovních a dětských hřišť.

Článek na stránkách Infomanie