Ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Je třeba šetřit přírodní zdroje

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

Recyklujme!

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

Vysloužilá elektrozařízení můžete odevzdat ve sběrných dvorech, které KOVOSTEEL provozuje. Světelné zdroje pak můžete vhodit do malé sběrné nádoby, která je na každém sběrném dvoře umístěna.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro nás zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 587 tun světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých elektrozařízení. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.