Na poli podnikání v oboru odpadového hospodářství se v letošním roce objevil nový subjekt. Společnost REC Group s.r.o. je však nováčkem pouze na první velmi zběžný pohled. Bývalá skupina  KOVOSTEEL, s. r. o., měla v České republice dlouholetou tradici v nakládání s odpady a jejich zpracováním.

Recyklační Ekologické Centrum – společnosti REC Group s.r.o. je holdingové uskupení původní společnosti  KOVOSTEEL transformované v KOVOSTEEL Recycling s.r.o. a dalších dceřiných společností: KOVOSTEEL Recycling s.r.o., RPG Recycling s.r.o., STEELMET s.r.o., OTR Recycling s.r.o. a AB ELPO spol. s r.o. Generálním ředitelem mateřské společnosti REC Group je Bronislav Janeček.

Pro zákazníky a obchodní partnery dřívější společnosti Kovosteel vše v podstatě zůstává při starém. Ani vlastníci společnosti se nemění. Trendem transformované REC Group je plout rychlejším a ráznějším tempem vstříc ekologii. Od nakládání s kovovým šrotem ušla společnost Kovosteel k nově vzniklé REC Group dlouhou cestu. Klíčovými oblastmi jejího podnikání v dnešní době recyklace pneumatik nákladních vozidel na gumovou drť, která má mnoho dalších forem zpracování a účelů použití, demolice objektů a zpracování stavební sutě, nakládání a zpracování elektroodpadu, výroba mříží a vpustí kanalizace z pryžového granulátu, který neláká zloděje kovových předmětů, a mnoho dalšího.

Dceřiné společnosti:

KOVOSTEEL RECYCLING s.r.o.

Společnost KOVOSTEEL Recycling s.r.o. byla založena 1.1. 2012 jako součást holdingové organizace REC Group s.r.o. Vznikla transformací ze společnosti KOVOSTEEL, s.r.o., která na trhu působila od roku 1998. Specializuje se zejména na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovraků.

RPG RECYCLING s.r.o.

Uherskobrodská společnost RPG Recycling s.r.o. byla původně jednou z divizí společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. Po transformaci provozu na samostatný právní subjekt roku 2010 vznikla dceřiná společnost RPG Recycling, s.r.o., přičemž procesy ve společnosti zůstaly nezměněny. Soustřeďuje se na recyklaci nových i starých pneumatik, výrobu pryžového granulátu, využitelného k dalšímu materiálovému zpracování, i na samotnou realizaci produktů z recyklované pryže.

STEELMET s.r.o.

Chráněná dílna STEELMET, s.r.o. se zabývá sběrem, výkupem, úpravou a zpracováním elektroodpadu s výjimkou elektrozařízení, která obsahují látky poškozující ozónovou vrstvu. Elektrozařízení a elektroodpad zde demontovaný, zpracovávaný a likvidovaný, pochází zejména ze zpětného odběru a odděleného sběru, provozovaného kolektivními systémy.

OTR RECYCLING s.r.o.

Společnost OTR Recycling s.r.o. vznikla roku 2009, přičemž převzala veškeré činnosti společnosti OTR, s.r.o., působící na trhu od roku 1993. Zabývá se zpracováním stavebních odpadů ve stacionárních zařízeních ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Buchlovicích a v Ostrožské Nové Vsi, dále zpracováváním stavebních odpadů mobilním drcením a jejich následným tříděním, výrobou a prodejem stavebních recyklátů, hutnitelných zemin a demolicemi stavebních objektů, včetně vyklízení a odstraňování odpadů.

AB ELPO spol. s r.o.

Společnost AB ELPO spol. s r.o. je nejmladší dceřinou společností REC Group s.r.o. Součástí holdingu se stala v červnu 2012. Do sortimentu výrobků AB ELPO patří antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy a pryžové kanálové vpusti a mříže. Zabývá se vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových produktů z pryžového granulátu, pojených polyuretanovými pojivy. Efektivní využití naleznou při výstavbě sportovních a dětských hřišť.

Článek – KOVOSTEEL se mění na REC Group