Článek z časopisu COT (Celý o turismu) mimo jiné i o tom, jak KOVOZOO získala ocenění za VÝZNAMNÝ POČIN V CESTOVNÍM RUCHU.