Informace k zásahu hasičů v areálu společnosti KOVOSTEEL 06.03.2019

Informace k zásahu hasičů v areálu společnosti KOVOSTEEL

Jak asi obyvatelé Starého Města a jeho okolí jistě zaznamenali, v úterý 5. 3. 2019 v poledních hodinách došlo v prostorách jedné z firem skupiny REC Group - STEELMET, s.r.o. , která působí v areálu KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. ve Starém Městě, k požáru. Požár, který byl sice relativně malého rozsahu, byl kvůli hustému černému kouři viditelný z velké dálky. Bohužel, kouř byl vlivem silného větru unášen přímo na Staré Město, za což se tým společnosti STEELMET, s.r.o. obyvatelům upřímně omlouvá.

K požáru došlo na venkovní ukládce drobného elektroodpadu pravděpodobně zkratem na lithiové baterii v některém ze spotřebičů. Jelikož k požárům způsobeným bateriemi došlo v posledních letech u zpracovatelů elektroodpadu několikrát, dbá naše společnost na to, aby byl tento materiál ukládán mimo budovy, v betonových silech a v malém množství. Díky těmto opatřením a okamžitému přivolání hasičů nedošlo k žádnému zranění osob ani velkým škodám na majetku.

Děkujeme zasahujícím hasičům za profesionální zásah a pomoc s včasnou likvidací požáru.

STEELMET, s.r.o.
člen skupiny REC Group

Sidebar