VOLEJTE ZDARMA 800 128 888

Kovo-Shop English

Ostatní odpad

Mezi ostatní odpady patří papír, staré knihy, plast, nábytek, koberce, textil, keramika, sklo, stavební suť, okna, větve, pneumatiky a další. Co do šíře nabídky sbíraných a shromažďovaných odpadů dle katalogu odpadů se společnost KOVOSTEEL Recycling řadí mezi největší giganty v rámci celé ČR.

KOVOSTEEL Recycling disponuje veškerou potřebnou nákladní a dopravní technikou pro nakládku a přepravu odpadů a dle potřeby přistaví kontejnery na požadované místo.

Nejčastěji odebírané odpady:

 • směsné obaly
 • všechny druhy plastu (folie, PET láhve atd.)
 • směsné stavební a demoliční odpady (zemina, sklo, plasty, dřevo, izolace z demolice, polystyren…)
 • oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků
 • papír – tříděný
 • objemný odpad
 • textil
 • pneumatiky
 • odpad ze zahrad – biologicky rozložitelný odpad
 • sklo bílé, barevné – tabulové, obal
 • dřevo, dřevěná okna – včetně skleněné výplně
 • kompostovatelný odpad
 • a další…

Občanům Starého Města, Kostelan nad Moravou a Veselí nad Moravou jsou pro odevzdání ostatních odpadů k dispozici sběrné dvory.

Pro odevzdání odpadu můžete využít všechny provozy, ne každý je ale uzpůsoben pro veškerý odpad. O možnostech sběru ostatních odpadů na konkrétních provozech se vždy předem informujte. Bližší informace získáte zde:

Telefon +420 572 419 708
Mobil +420 777 704 325
E-mail mikulaskova@kovosteel.cz