VOLEJTE ZDARMA 800 128 888

Kovo-Shop English

Stavební odpad

Jednou z mnoha činností společnosti KOVOSTEEL Recycling je recyklace a demolice. Ta se zabývá zpracováváním (tříděním, drcením) stavebních odpadů nejrůznějšího druhu a následným prodejem vzniklých stavebních recyklátů.

Zákazníkům nabízíme dvě mobilní drtící linky na zpracování stavebních odpadů a dvě třídící linky na sypké materiály (zemina, směsné sutě, kamenivo). K recyklaci jsou přijímány stavební odpady nejrůznějšího charakteru: beton, cihly, keramika, asfalt bez dehtu, zemina a kameny a směsný stavební a demoliční odpad. Následným tříděním a drcením vzniká stavební recyklát, deklarována je pak hrubost frakce a čistota, tyto atributy ovlivňují možnosti jeho využití a cenu.

Společnost disponuje též demoličním pásovým bagrem, jehož součástí jsou demoliční nůžky nebo hydraulické kladivo, kolovým bagrem s drapákem, hydraulickým kladivem a lopatou. Dále vlastníme manipulátor L910, a pět čelních kolových nakladačů.

Pro naše zákazníky zajišťujeme službu dopravy odpadů či recyklátů T 815 nebo cisternou CAS T815.

Ceník služeb a produktů